Lze na začátek stručně shrnout nejčastější motivace pro vegetariánství?

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Lze na začátek stručně shrnout nejčastější motivace pro vegetariánství?

<<

 
Důvody pro vegetariánství mohou mít sice různé individuální odstíny, ale ty nejobvyklejší jsou určitě tyto:
 
DŮVODY  ETICKÉ:  Morální důvody, tedy silný soucit se zvířaty, jsou bezesporu tou nejdůležitější motivací, proč se mnoho lidí zříká konzumace masa, případně dalších živočišných "produktů".  Není přece žádný důvod způsobovat zbytečné utrpení a smrt zvířatům, jenom pro takovou věc, jako je uspokojování našich chutí. Zvířata jsou krásné a obdivuhodné bytosti a jen hrubá nevědomost člověka mu dovoluje jíst jejich mrtvá těla.
 
DŮVODY  EKOLOGICKO-SOCIÁLNÍ: Snad ve všech studiích o vegetariánství se dozvídáme, že "masný průmysl", oproti "rostlinnému hospodaření", vyplýtvá mnohonásobně (!) více stále vzácnější pitné vody, a to jenom k tomu, aby se mohl člověku dostat kus masa na talíř s obědem. Tzv. "velkochovy hospodářských zvířat" znečišťují močůvkou půdu a spodní vody a únikem metanu podporují velmi výrazně skleníkový efekt. V rozvojových zemích se kácejí pralesy pro zvětšení prostoru na pastviny "jatečních zvířat", jejichž maso se pak vozí do "západních zemí". Přitom je známou pravdou, že půda o rozměru 2 hektary uživí dva lidi konzumující v průměrném množství maso, zatímco vegetariánů uživí asi 14 (a veganů dokonce 50 i více).  Vegetariánství je tedy velkou šancí pro hladovějící chudý svět. Odkrývejme tedy environmentální souvislosti.
 
DŮVODY  DUCHOVNĚ-FILOZOFICKÉ:  Některé duchovní směry, filozofie, či náboženství, učí, že jsme součástí Vyššího Vesmírného Řádu, a neubližování cítícím tvorům pokládají za důležitou součást svého učení. Některé duchovní nauky říkají, že cokoliv dobrého i špatného učiníme, vrátí se, například v našich příštích životech, nebo jinak v čase budoucím, zpět na nás.
 
DŮVODY  ZDRAVOTNÍ:  Vegetariánská strava prokazatelně snižuje obsah cholesterolu v krvi, snižuje sklony k obezitě, je prevencí rakoviny i artritidy, či srdečně cévních onemocnění. Strava masitá a plná  živočišných složek zvyšuje riziko zánětů, salmonelozy, infarktu, arteriosklerozy i rakoviny. To potvrzují mnohé oficiální odborné výzkumy. Vegetariáni mohou mít i čistší svědomí, tudíž i pevnější duševní zdraví.
 
Podrobněji bude každé z těchto čtyř základních nastíněných témat rozebráno dále.

-ze-

Kam dál?  http://www.eticke-vegetarianstvi.cz/vegetarianstvi/odkud-pochazi-a-jaky-je-vyznam-slova-vegetarianstvi-51/

<<