Vegetariánství

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Vegetariánství

VEGETARIÁNSTVÍ V ÚVAHÁCH, OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

Lze na začátek stručně shrnout nejčastější motivace pro vegetariánství?

  Důvody pro vegetariánství mohou mít sice různé individuální odstíny, ale ty nejobvyklejší jsou určitě tyto:   DŮVODY  ETICKÉ:  Morální důvody, tedy silný soucit se zvířaty, jsou bezesporu tou nejdůležitější motivací, proč se mnoho lidí zříká konzumace masa, případně dalších živočišných "produktů".  Není přece žádný důvod způsobovat zbytečné utrpení a smrt… >>

Odkud pochází a jaký je význam slova "vegetariánství"?

  Slovo "vegetariánství", neboli "vegetarismus", pochází z latinského výrazu "vegetabilis", což lze přeložit jako "rostlinný". Někdy se též uvádí latinské slovo "vegetare", což znamená "růst, rozvíjet se". "Vegetus" v latině také znamená "svěží, zdravý".  Některé zdroje uvádějí, že slovo "vegetariánství" pochází teprve od anglického "vegetables", neboli "zelenina".   … >>

Co se skrývá pod pojmem "vegetariánství" v praxi?

  Povrchně můžeme definovat vegetariánství jako způsob stravování s trvalým vyloučením masa mrtvých zvířat. Je ale třeba říci opravdu velice zásadní myšlenku:  Z celistvého a hlubšího pohledu nelze pouhé vyloučení masa ze stravy nazývat vegetariánstvím. Nejezení masa je důsledkem (!) vegetariánství, nebo jedním z jeho vnějších důsledků, či projevů. Vegetariánství je především… >>

Jak dlouho vegetariánství existuje? Má své historické základy?

  Vegetariánství rozhodně není pouhou "módou" poslední doby. I profesorka MUDr.Wisniewska-Roszkowska píše ve své odborné studii o vegetariánství, že: "Vegetarismus byl pravděpodobně u kolébky lidského pokolení, jako biologicky nejpřirozenější soustava výživy pro člověka." Jak se dočteme v odpovědích na příští otázky, je celá fyziologie člověka uzpůsobena především pro pojídání plodů… >>

Je vegetariánství vždy jedno jediné, nebo má různé obměny?

  Základní výklad toho, co je vegetariánství, je popsán v předešlých odpovědích. Je ale pravdou, že existuje více variant, názorů a stylů, které jsou variantami vegetariánství a často spíše samostatnými směry. Zkusme si načrtnout ty základní:   -Lakto-ovo-vegetariánství:  strava rostlinná, s určitým množstvím vajec, mléka  a mléčných výrobků. (lakto-mléko, ovo-vajíčko) … >>

Můžete se rozepsat ještě více o etických důvodech pro vegetariánství?

  Nenalezneme-li pro vegetariánství vyšší motiv než své vlastní zdraví, zůstaneme pouze na začátku cesty a riskujeme ustrnutí v zahleděnosti do sebe samých, a právě zahleděnost lidí do sebe samých je  přece tím hlavním a jediným důvodem, proč existuje týrání zvířat člověkem.   Na celém světě jsou každým rokem vězněny, týrány a usmrceny miliardy, respektive desítky miliard… >>

Lze říci víc o negativních ekologicko-sociálních dopadech při konzumaci masa?

  Albert Einstein kdysi řekl: " Nic tak nezvýší šanci pro zachování života na Zemi, jako přechod lidstva na vegetariánskou stravu." Proč se tento geniální vědec a úžasný člověk stal vegetariánem? Věděl své. A i my víme, že: Vegetariánství přispívá k ochraně vodních zdrojů planety. Podle odhadů je jen v Americe spotřebováno 50% (!) veškeré vody pro tzv. chov   hospodářských… >>

Je lidský organismus skutečně anatomicky uzpůsoben pro vegetariánství?

  Člověk není masožravec, ani zcela standardní všežravec. Ale pozor: není ani úplně typickým býložravcem. Snad by se dalo říci, že člověk není zcela stoprocentně zařaditelný pod žádný základní stravovací typ. Naším původem jsme nejspíše -v základu- speciálními konzumenty rostlin a plodů, schopnými za jistých podmínek, jež nás ovlivňovaly a ovlivňují v dlouhém časovém vývoji, pojídat… >>

Je vegetariánství skutečně vhodné i pro malé děti?

  Mnozí lidé se staví k vegetariánství u dětí odmítavě. Kolik z nich ale zná alespoň pár desítek, či několik rodin, kde jsou děti vychovávány nefanaticky a přesto vegetariánsky? Kolik z těchto lidí se snaží získat objektivní informace a chápat všechny souvislosti, namísto papouškování jednoduchých názorů z generace na generaci? Kolik z lidí se dokáže povznést nad zjednodušující zprávy v… >>

Co si myslíte o fenoménu "masa ze zkumavky"?

Pojďme si, ještě před rozepsáním našeho názoru na věc nejprve pro příklad uvést jeden z článků, který zřejmě tazatele inspiroval:   Výroba umělého masa ze zkumavky má začít příští rok Příští rok se možná zapíše do dějin jako úsvit nové zemědělské revoluce, protože holandští vědci chtějí spustit testovací produkci masa „ze zkumavky“. Mimo jiné jde o jednu z technologií, které by mohly… >>

Není člověk na maso tak zvyklý, že jeho vyloučením zdravotně strádá?

  Zdravotních důvodů, které hovoří PROTI masité stravě, a zároveň PRO stravu vegetariánskou, je tolik, že zde zmíníme jen ty nejdůležitější. Ti z Vás, kteří se pak budou chtít tématem kolem přínosu vegetariánství na zdraví věnovat podrobně, si již  najdou své zdroje. Vřele doporučujeme knihu Průvodce (začínajícího) vegetariána od V. Melinové a B. Davisové, nebo třeba knihu… >>

Mnozí lidé se nedokáží zříci své zažité chuti na maso. Co s tím?

    Co je důležitější - ukájet své chutě, nebo nezpůsobovat týrání a smrt zvířatům?  Mnoho lidí v souboji argumentů nakonec uzná, že jíst maso je nenormální, ale jelikož se nedokáží zřící celoživotně navyklého uspokojování svých chutí, je to pro ně vlastně ten poslední, a jistě velice smutný, argument, kvůli kterému často u úpojídání zvířat zůstanou. Kde rozum kapituluje, a… >>

A co když mi moje duchovní praxe dovoluje maso jíst?

  Odpovíme otázkou:  Nemyslíte, že je kruté a zbytečné brát zvířeti život pro naše nasycení a uspokojování našich chutí, když se můžeme nasytit a uspokojit naše chutě  i rozmanitou rostlinnou stravou? A nemyslíte, že duchovní praxe by nás měla učit soucitu? Je to tak jednoduché a jasné. Více si na toto téma přečtete  v menu "Práva zvířat". -ze- Kam dál?  http:/… >>

"Vegetarism pro a proti" - úvaha MUDr. Ctibora Bezděka z roku 1928

S laskavým svolením autorova vnuka - Mgr. Alexe Bezděka - zde předkládáme k zamyšlení text MUDr. Ctibora Bezděka z roku 1928.   MUDr. Ctibor Bezděk:  "Vegetarism - pro a proti" Před 40–50 lety nebylo u nás téměř ani slyšeti o vegetariánech, t. j. o lidech, živících se výhradně jen rostlinou stravou, a vyskytl–li se skutečně někde, byl jistě považován za poloblázna nebo… >>

Vzkaz všem přátelům soucitu -aneb- duchovní pohled na vegetariánství

  Vážení přátelé soucitu,   byl jsem požádán, abych se pokusil pro tyto stránky pojednat o vztahu etických hodnot k tomu, co požíváme, z pohledu idealismu, spirituality, duchovna, náboženství, a to pokud možno výstižně a stručně. Doufám, že se mi to alespoň trochu podaří. Pro vás, kdo jste vegany, vegetariány či jinými -ány, může být střízlivý pohled na tuto… >>

Předjímat Boží království -aneb- Katolický kněz hovoří o vegetariánství

S laskavým svolením autora textu P. RNDr. Matúše Kociana PhD., administrátora v Českém Brodě, rektora Duchovní správy předkládáme úryvek z rozhovoru, za který děkujeme:   Tazatelka: Setkala jsem se s názorem, že když věřící člověk je vegetarián, není asi tak "úplně" věřící. Je to pravda? Může být nějaké vymezení jídelníčku proti křesťanské víře?   RNDR. Matúš Kocian PhD.: Mluvit… >>