Hovoří-li PRO veganství tolik argumentů, proč jde stále o menšinový styl?

TIP: nové stránky o veganství a web ticháRadost.cz

Hovoří-li PRO veganství tolik argumentů, proč jde stále o menšinový styl?

<<

 

To je velice dobrá otázka. Pokusíme se na ni odpovědět výstižně a přehledně. Říká se, že cesta k veganství má tři hlavní překážky:

1.  Je to lidská, dlouhodobě nepřirozeně pozměněná chuť, která chce být uspokojována i za cenu nezměrného utrpení zvířat.

2. Je to setrvačně nevědomý přístup veřejnosti i odborníků. Z neochoty a z pohodlnosti, nebo i ze strachu z nových obzorů, žijí lidé v zastaralých informacích.

3. Je to pochopitelný tlak podnikatelských odvětví profitujících z věznění a zabíjení zvířat (masný a kožedělný "průmysl" atd.).

 

V životech každého z nás však přicházejí různé impulzy, inspirace k přemýšlení a přehodnocování postojů. Jedním z takových impulzů jsou možná pro tebe, čtenáři těchto řádků, právě tyto stránky.

Abychom se ale mohli hodnotově posunout, musíme nejprve poznat, kde se nalézáme nyní: Nalézáme se nepopiratelně v bludném kruhu. Proč?

- Člověk má svým nepřirozeným způsobem života a stravování dlouhodobě otupělé chutě vůči pestrosti a jemnosti rostlinné stravy.

- Vzniká tak psychofyzická závislost na těžkých a dráždivých pokrmech z mrtvých zvířecích těl. Lačnost otupuje schopnost vnímat pravdu.

- Tělo a mysl se tak vzájemně drží v zajetí, a člověk, zotročen požitky, pak těžko rozlišuje pravdu od polopravdy či nepravdy a nevidí tak důsledky  svých činů. Nespojí si a nechce spojit v mysli úhledně zabalený salám či sýr ze supermarketu s obrovským utrpením živé bytosti, které všemu předcházelo.

 

A proto - nenechme se spoutat:

- ani přebujelými žádostmi svých smyslů

- ani pokřivenými konvencemi "ducha doby"

 

Jsme lidé vybavení citem, rozumem, svědomím a možností učit se ze zkušeností a vidění souvislostí. Nebuďme pasivní, nýbrž vědomé bytosti!!

 

Je však nutné zmínit nakonec ještě jeden, a to velice zásadní aspekt, který odrazuje lidi od veganství: Jsou to, bohužel, někteří vegani, kteří příliš nevhodně předkládají neveganům své názory. Pamatujme, že ani 100 sebepravdivějších argumentů nepřesvědčí druhého ke změně, pokud za těmito argumenty vnímá i jen malou povýšenost, fanatismus a podobně. Ideální je, být tak dobrým živoucím příkladem, že se vás lidé začnou na důvody veganství ptát sami od sebe.

K tomu všemu je potřeba být mistry veganské kuchyně, protože nabídnout všekonzumentovi ne dost chutně připravené veganské menu, jej může od veganství odradit na dlouho, ne-li napořád!

 

-ze-

<<