Věda, náboženství a nezaujatost

TIP: vícejazyčný blog o veganství: vegan21.org

Věda, náboženství a nezaujatost

<<

 

Dobrý den, pane šéfredaktore,


chtěl bych se stručně vyjádřit k článkům pana Fr. Koukolíka ve vašich novinách, zvláště k poslednímu - O náboženství a nevíře.


Chápu, že články tohoto známého vědce rádi otiskujete, dodává to deníku punc jisté intelektuální úrovně - tu by však vtakovém případě měl mít i obsah článků..Pan Koukolík je jistě velice inteligentní a vzdělaný muž, ve své oboru možná kapacita, ale právě proto, že sám tolik dbá na vědeckou pravdu o věcech, měl by stejně tolik dbát na zachování vědecké etiky v případě pojmů, s kterými ve svých článcích poněkud svévolně a zkratovitě manipuluje.


Bohužel, už z více článků tohoto pána "vyčuhovaly" protináboženské výpady, které však neměly nezaujatý, věcný, vědecký, objektivní charakter, nýbrž na rozdíl od jiných sofistikovaných analýz vypadaly až primitivně, se zjevným populistickým cílem nasměrovat čtenáře "tím správným" protináboženským směrem.


Pokud bude pan Koukolík opravdu věcně, adresně a objektivně kritzovat jakékoliv chyby a nedostatky "náboženství", bude to jen dobře. Náboženství, stejně jako každá oblast lidské činnosti, je rozvinuta ve spektru, které na jedné straně má průzračné výšiny, na straně druhé ovšem i temné, kalné hlubiny.

Poukazovat však účelově pouze na na onu temnou část,odrážející oblasti lidským primitivismem zdeformované, a vytvářet dojem, že takový je charakter "náboženství" jako celku, to považuji za dosti nízké, poškozující a nehodné vyspělého ducha, za kterého se pan Koukolík zřejmě považuje. Možná i zde je "jádro pudla" - možná, že "sláva" panu Koukolíkovi stoupla do hlavy natolik, že nerozlišuje mezi vlastními subjektivními postoji a objektivními fakty, pročež nás zásobuje zkratovitými, demagogickými tvrzeními tam, kde by měl klást otazníky...


Ještě si dovolím malou úvahu : Jistě jde o definici, coje to "náboženství". Řekl bych, že do tohoto pojmu spadá základní důvěra v to, že veškerá existence a její zákonitost spočívá v jakési absolutní inteligenci, která této zákonitosti dává původ a smysl. Opakem této důvěry je klasický materialismus.

Pan Koukolík si bere za rukojmí např. teorii relativity a kvantovou teorii, jako by tyto teorie nějakým způsobem vyvrátily onen inteligentní původ zákonitostí bytí. Nic takového však tyto teorie neříkají. Naopak, změny paradigmatu, k nimž člověk pod jejich vlivem dospívá, ukazují bytí jako nesmírně ůžasnější, než jsme tušili, a stále méně odkazují k důvěře v náhodu takového typu, že dům se postaví sám náhodným výbuchem materiálu na staveništi.


Pan Koukolík dobře ví, že polovina kapacit ve světové astrofyzice, částicové fyzice atd atd, jsou lidé v osobním světonázoru věřící /jako byl i Darwin nebo Einstein/, což jim nijak nebrání v objektivní vědě. Pochybuji, že tyto své kolegy považuje za primitivy,k nimž pojem náboženství přiřazuje ve svém článku.          Karel Bartoň

<<